Vanilla Sky – Massage

Cosmetology

Massage: price

Face massage

22 20 min

Relax massage Anti-Stress

35 50 min

Feet + scalp massage

25 30 min

Foot massage

25 30 min

Cellulite

39 50 min

Lymph massage

38 50 min

Aromaterapia

39 50 min

All body massage

35 50 min

Back massage

25 30 min

Neck and shoulder massage

20 20 min
Working time: 8:00–19:00 daily